Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Chi tiết xem tại đây.