Báo cáo thường niên công ty cổ phần tập đoàn HiPT năm 2011

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây