Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT nhận được báo cáo về sở hữu cổ phiếu HIG của cổ đông lớn. Theo đó, Ông Lê Hải Đoàn chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT từ ngày 07/4/2017, chi tiết vui lòng xem tại đây.