Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường trực

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty) trân trọng công bố thông tin về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực của Công ty với chi tiết như sau:

1_ Hội đồng quản trị Công ty bầu Ông Võ Văn Mai, với các thông tin cá nhân sau đây, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực kể từ ngày 18/02/2014:

  • Ngày sinh: 20/10/1957
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ
  • Số CMND: 011796193 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội Ngày cấp: 08/08/2008
  • Hộ khẩu thường trú: 12/33B Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2_ Ông Võ Văn Mai có trách nhiệm thực hiện các công việc theo phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

Xem chi tiết tại đây

  1. Quyết định bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực của Ông Võ Văn Mai.
  2. Công văn Công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng,