Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn xin thông báo tới Quý cổ đông việc giao dịch cổ phiếu quỹ để thưởng cho cán bộ nhân viên. Chi tiết vui lòng xem tại đây.