Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24

Ngày 14/05/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT. Chi tiết vui lòng xem tại đây.