Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kính gửi Quý Cổ đông văn bản “Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016”. Xin mời Anh/Chị xem chi tiết tại đây.