Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông Lê Hải Đoàn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/01/2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.