Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Trần Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 19/09/2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.