Quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Hải Đoàn kể từ ngày 01/05/2019. Chi tiết vui lòng xem tại đây (Link file).