Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo quyết định của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ ngày 09/05/2019. Chi tiết vui lòng xem tại đây