Quyết định của Hội đồng quản trị v/v chuyển nhượng Công ty TNHH HIPT MOBILE

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng công bố việc chuyển nhượng phần vốn góp tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên HIPT MOBILE cho Công ty TNHH 1 thành viên Phân phối HÀ NỘI BELICO theo quyết định số 26-12/QĐ/HĐQT/HIPT của Hội đồng quản trị ngày 11/07/2012.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại đây.