Quyết định Giải thể Công ty con

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT xin thông báo tới Quý Cổ đông Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giải thể Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tin học HIPT. Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem tại đây