Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Quang Hải kể từ ngày 05/06/2017. Chi tiết vui lòng xem tại đây.