Quyết định Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Võ Văn Mai kể từ ngày 01/05/2019. Chi tiết vui lòng xem tại đây (Link file)