Thành lập công ty TNHH HiPT Mobile

Thông báo về việc thành lập công ty TNHH HiPT Mobile.
Căn cứ Quyết định số 28-10/QĐ/HĐQT/HIPT ngày 06/12/2010 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT và Đăng ký kinh doanh số 0100364579-007 cấp ngày 16/12/2010 (thay đổi lần thứ 3) của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin được thông báo về việc thành lập pháp nhân mới là HIPT Mobile trên cơ sở đổi tên pháp nhân HISI, cụ thể như sau:

  • Tên Công ty trước thay đổi: Công ty TNHH Tích hợp hệ thống HIPT (viết tắt HISI)
  • Tên Công ty sau thay đổi: Công ty TNHH HIPT Mobile (viết tắt HIPT Mobile)
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn, bán lẻ các thiết bị viễn thông bao gồm điện thoại di động thương hiệu HIPT (Hi-Mobile)
  • Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
  • Người đại diện theo pháp luật mới: Ông Đỗ Giang Vinh – Chức vụ: Giám đốc