Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 20/03/2014, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100364579 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đổi lần thứ 19 với nội dung thay đổi người đại diện theo Pháp luật (chi tiết xem tại đây).