Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần thứ 21

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT công bố giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi lần thứ 21 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp gnayf 10/4/2015. Chi tiết vui lòng xem tại đây