Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần thứ 22

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT công bố giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi lần thứ 22 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 14/4/2016. Chi tiết vui lòng xem tại đây.