Thông báo bán giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo về việc đăng ký bán cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 4.154.750 cổ phiếu, chiếm 20,15%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.054.750 cổ phiếu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian giao dịch dự kiến: từ ngày 15/11/2019 đến 14/12/2019

Chi tiết vui lòng xem tại đây