Thông báo bán giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo v/v đăng ký bán cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 4.155.555 cổ phiếu, chiếm 20,13%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.055.555 cổ phiếu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian giao dịch dự kiến: từ ngày 19/08/2019 đến 18/09/2019

Chi tiết vui lòng xem tại đây.