Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Chi tiết xem tại đây.