Thông báo lùi thời gian chào bán cổ phiếu ESOP 2010

(Tiếp theo thông báo về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên – Chương trình ESOP 2010)

Được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2010 và Uỷ ban Chứng khoán nhà nước về việc chào bán cổ phiếu cho người lao động năm 2010 (gọi tắt là Chương trình ESOP 2010), Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT dự kiến triển khai việc phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên của Công ty vào Quý II và Quý III năm 2010. Tuy nhiên, trong thời gian qua, thị trường chứng khoán thế giới nói chung và thị trường chứng khoán trong nước nói riêng liên tục có nhiều dấu hiệu đi xuống và giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trên sàn UPCoM (Mã chứng khoán: HIG) cũng không tránh khỏi tác động từ xu thế chung.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tránh tình trạng lượng cung vượt quá cầu, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xin phép được lùi thời gian chào bán cổ phiếu ESOP 2010 (theo như phương án đã được phê duyệt từ cuối Quý II, đầu Quý III) sang Quý III và Quý IV năm 2010.

Xin trân trọng thông báo!