Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT công bố giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi lần thứ 23 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 07/06/2017. Chi tiết vui lòng xem tại đây.