Thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ Đợt 2/2011

Ban Trợ lý tổng hợp, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin được công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ Đợt 2/2011, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

 • Mã chứng khoán: HIG
 • Sàn giao dịch: UPCoM
 • Mệnh giá: 10.000đ/1 cổ phiếu
 • Số lượng đăng ký mua lại đợt này: 435.000 cổ phiếu
 • Số lượng đã thực hiện: 170.635 cổ phiếu
 • Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/02/2011 đến ngày 11/03/2011
 • Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 640.798 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi kết thúc đợt mua vào: 811.433 cổ phiếu
 • Nguồn vốn để mua lại: Thặng dư vốn cổ phần
 • Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường (tuy nhiên không vượt quá 21.000 đồng/ 1 cổ phiếu).
 • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh thỏa thuận và trên sàn

Nguyên nhân không mua hết số lượng đã đăng ký: Do số lượng giao dịch cổ phiếu HIG trên thị trường thấp hơn mức kỳ vọng mà Công ty đăng ký mua trong thời hạn quy định

Như vậy, tổng số cổ phiếu được Công ty mua vào làm cổ phiếu quỹ qua 2 đợt đạt 735.635 cổ phiếu/1.000.000 cổ phiếu đăng ký mua vào (chiếm tỷ lệ ~73,56%), với tổng giá trị mua vào là 14.809.993.280 đồng (chưa bao gồm các khoản phí giao dịch phải trả cho công ty chứng khoán).

Xin trân trọng thông báo.