Thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT xin trân trọng thông báo: Ông Đặng Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT được ủy quyền là “ Người công bố thông tin” của ­­ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thay cho Ông Ngô Tuấn Anh kể từ ngày 05/10/2011.

Trân trọng,