Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019                                                                                   

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 09h00, Thứ 7 ngày 29 tháng 6 năm 2019
 2. Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội           
 3. Nội dung chương trình:
  • Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
  • Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
  • Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 4. Tài liệu Đại hội: Chi tiết vui lòng xem tại đây.
 5. Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
  • Chứng minh thư nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu
  • Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, nếu có đề nghị thêm về các vấn đề cụ thể cần thảo luận trong Đại hội hoặc có thắc mắc cần được giải đáp, Quý vị cổ đông vui lòng gửi các ý kiến đóng góp tới Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 Thứ Năm, ngày 27/06/2019.

Chi tiết liên hệ:

 • Văn phòng Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 • Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
 • Người liên hệ: Vũ Thị Việt Hà – Chuyên viên Quan hệ cổ đông      
 • Điện thoại: 024 3847 4548 ext. 264               Fax: 024 3847 4549

Rất hân hạnh được đón tiếp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Lê Hải Đoàn