Thư mời tham dự ĐHĐCĐ 2017

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 09h00, Thứ 7 ngày 15 tháng 4 năm 2017
 2. Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà HiPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
 3. Nội dung chương trình:
  – Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2017;
  – Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Hội đồng Quản trị;
  – Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017;
  – Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017;
  – Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021;
  – Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ
 4. Tài liệu Đại hội: Chi tiết vui lòng xem tại website của Công ty (hipt.com.vn mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông).
 5. Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:|
  – Chứng minh thư nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu
  Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, nếu có đề nghị thêm về các vấn đề cụ thể cần thảo luận trong Đại hội hoặc có thắc mắc cần được giải đáp, Quý vị cổ đông vui lòng gửi các ý kiến đóng góp tới Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 Thứ Tư, ngày 12/4/2017.

Chi tiết liên hệ:

 • Văn phòng Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HIPT, 152 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
 • Người liên hệ: Vũ Thị Việt Hà – Chuyên viên Quan hệ cổ đông       
 • Điện thoại: 04 3847 4548 ext. 264                  Fax: 04 3847 4549

Rất hân hạnh được đón tiếp!

                                                                                                                                 

                                                                                  Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2017

                                                                                          Chủ tịch HĐQT

                                                                                      Vladislavs Savkins

                                                                                           (Đã ký)