Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chương trình Cổ phiếu thưởng CBNV của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin gửi tới Quý cổ đông văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với chương trình cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo Nghị quyết số 01-18/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 20/04/2018. Chi tiết vui lòng xem tại đây.