Bỏ đi cho nhẹ

Trong một lần các CBNV chuyển phòng làm việc, chị Anh-LD và anh Tú-NM có nói chuyện với nhau.

– Tú-NM: Chúng ta sẽ chuyển máy vi tính lên tầng hai

– Anh-LD: Nếu vậy em nghĩ chúng ta nên bỏ hết các chương trình trong máy thì nhẹ nhàng hơn khi vận chuyển .

– Tú – NM: ?!?!

TƯỜNG HÂN (St)