Bớt nói chuyện

Trong giờ nghỉ chưa, anh Giáp-NT nói chuyện với chị Trang-PT:
– Anh Giáp NT: Từ ngày đề án tin học hóa được áp dụng vào công ty, công nhận tình trạng buôn dưa lê bán dưa chuột và nói chuyện riêng bớt hẳn nhỉ!

– Chị Trang PT: Có đúng vậy không?

– Anh Giáp NT: Đúng vậy, bây giờ mọi người tập trung thời gian vào chơi Game và chat với nhau qua mạng thôi!
– Chị Trang PT: !!!