Ít khi đoán sai

Chị Linh-ND hiện tại đang làm việc tại bộ phận HC-VP của HiPT. Tuy nhiên ước mơ từ nhỏ của chị là được trở thành một nhà dự báo thời tiết nên chị quyết định đến xin việc ở trung tâm dự báo thời tiết để “làm thêm”. Khi đến phỏng vấn, người phụ trách nhân sự hỏi:

– Cô có được đào tạo chuyên ngành khí tượng thuỷ văn không?

– Không thưa ông, nhưng tôi có năng lực đặc biệt trong lĩnh vực này.

– Cô hãy nêu một vài ví dụ?

– Chủ nhật nào tôi cũng thắng cá ngựa và mỗi tháng trúng xổ số một lần

– !!!