Nhậu Tết

Trong buổi nhậu Kick off của công ty, anh Hưng-VM muốn đi vệ sinh bèn đứng dậy ra ngoài nhưng không tìm thấy nhà vệ sinh đâu bèn hỏi phục vụ: “Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?”.

– Nhân viên phục vụ lịch sự: Xin lỗi! Nhà hàng chúng tôi không có nhà vệ sinh. Tuy nhiên chúng tôi đã hợp tác với nhà vệ sinh công cộng ở cuối đường kia, nếu là khách của nhà hàng này sẽ được miễn phí.

– Anh Hưng-VMhỏi lại: Thế làm sao phân biệt được khách của nhà hàng và người vãng lai?

– Nhân viên phục vụ hồ hởi: Quý khách chỉ cần nói một câu ám hiệu.

– Anh Hưng-VM ngạc nhiên: Câu ám hiệu gì mà bí mật vậy?

– Nhân viên phục vụ nói nhỏ: Khi anh tới đó chỉ cần nói “Tôi là khách tới dùng bữa” là họ hiểu ngay!