Nịnh tết

Cuối năm, anh Vững-VK mời anh Hiếu-VM đi nhậu với mục đích gợi ý chuyện thăng quan tiến chức. Anh gọi toàn rượu ngoại và đồ ăn đắt tiền để chiêu đãi sếp, đến khi tiệc rượu kết thúc cũng là lúc anh Hiếu-VMsay xỉn, lúc này anh Vững-VK đưa cho anh Hiếu-VM một tờ cam kết thăng chức để được ký duyệt. Anh Hiếu-VM bèn cao hứng cầm bút viết luôn: “Rượu ngon!”