Uống

Trong bữa “giải ngân” hậu 186 của đội 2, anh Ninh-NH trân trọng mang rượu ra mời chị Huyền-ĐTT
 Anh Ninh-NH: Hết nhé!?
– Chị Huyền-ĐTT: Anh cứ uống trước đi
– Anh Ninh-NH: Đây, hết rồi
Ngó xuống chén của chị Huyền-ĐTT thấy chén trống không, a Ninh-NH nghi ngờ hỏi: Của em đâu? Đổ hết đi rồi hả (hừm)?
– Chị Huyền-ĐTTT: Đâu có ạ, tình cảm anh em mình sao em nỡ đổ đi được
– Anh Ninh-NH: Vậy là em đã uống rồi à? Tốt lắm. Cứ nghĩ, không ai mời được Huyền uống rượu kaka
– Chị Huyền-ĐTT chỉ sang chén bên cạnh (cách đó tầm 10cm): Vẫn còn nguyên đây ạ!
– Anh Ninh-NH: !?!