9 sự kiện tiêu biểu năm 2016 của Tập đoàn HiPT

Dù tốc độ tăng trưởng chưa thật mạnh mẽ nhưng năm 2016 là năm đáng nhớ của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT với những cú hích trong việc mở rộng thêm khách hàng và thị phần mới.

Dưới đây sẽ là 9 sự kiện hoạt động đáng nhớ của HiPT trong năm 2016: 

PV

Công ty cổ phần tập đoàn HiPT – hipt.vn