Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn HIPT: Năm 2018 với nhiều đổi mới và Thách thức

Ngày 20/4/2018 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn HiPT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021; Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018; Thay đổi năm tài chính của Công ty; Phương án chia cổ tức năm 2017 (5%), dự kiến năm 2018 (5%); Sửa đổi điều lệ công ty; Ban hành quy chế nội bộ về Quản trị công ty; Chương trình Thưởng hiệu quả cho CBNV bằng Cổ phiếu;…

dsc_0425

Ông Võ Văn Mai – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động năm 2017.

Theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, năm 2017 doanh thu của công ty tăng 42%, đồng thời lãi gộp tăng >10% so với năm 2016.

capture

Song song với việc tiếp tục tập trung lĩnh vực tích hợp hệ thống cốt lõi, HiPT tiếp tục đầu tư nghiên cứu những mảng nhận được nhiều sự quan tâm từ xã hội như Thành phố thông minh, Giao thông thông minh, Y tế, Môi trường, Nông nghiệp sạch… Đặc biệt, vào cuối năm 2017, HiPT đã khởi động chương trình chuyên sâu về công nghệ Blockchain. Hoạt động này của HiPT đã được giới thiệu và nhận được ủng hộ của khách hàng, đối tác. Đây là một trong những nền tảng nghiên cứu giúp HiPT mở ra cơ hội phát triển mới trong tương lai.

Với mục tiêu tinh gọn bộ máy hoạt động, giảm thiểu chi phí vận hành, Ban Tổng Giám đốc chủ trương trực tiếp tham gia vào phần lớn các hoạt động kinh doanh, vận hành, giảm thiểu các bước trung gian.

dsc_0427

Các Cổ đông rất quan tâm đến tình hình hoạt động của công ty.

Năm 2017, việc trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo cấp trung cũng được chú trọng. Nhiều nhân sự trẻ, có năng lực đã được tin tưởng, bổ nhiệm vào các vị trí trưởng bộ phận của Công ty. Đại hội năm nay, HĐQT đã đưa chương trình thưởng hiệu quả cho cán bộ nhân viên bằng cổ phiếu và đã được đa số cổ đông tán thành. Hy vọng chương trình này sẽ sớm được triển khai ngay trong năm 2018 để khắc phục phần nào tình trạng “chảy máu” nhân sự đang diễn ra trong mấy năm gần đây.

dsc_0455

Các Cổ đông đặt câu hỏi dành cho Đoàn chủ tịch.

Thêm một điểm mới của nghị quyết đại hội năm nay được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, đó là việc thay đổi năm tài chính của Công ty. Cụ thể năm tài chính sẽ được bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 của năm liền kề, áp dụng từ năm 2019.

dsc_0456

Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi của các Cổ đông.

Các đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty nhận được sự thống nhất cao của Đại hội đồng cổ đông, mở ra nhiều cơ hội phát triển đồng thời đặt ra nhiều thách thức đối với Công ty.

ĐAN MINH

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT – hipt.vn