HiPT: Bổ nhiệm ông Võ Văn Mai làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, các thành viên Hội đồng Quản trị đã thống nhất bầu ông Võ Văn Mai làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị HiPT nhiệm kỳ 2017- 2022.

Ông Võ Văn Mai sinh năm 1957, hàm học vị là Tiến sĩ Kỹ thuật chuyên ngành Đo lường điều khiển. Ông là người đầu tiên sáng lập HiPT năm 1994 và liên tục giữ những cương vị lãnh đạo chủ chốt tại HiPT cho đến nay.

HiPT-bo-nhiem-ong-vo-van-mai-lam-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-hipt-nhiem-ky-2017-2022

Quá trình công tác của ông Võ Văn Mai – Chủ tịch Hội đồng Quản trị HiPT.

Ngày 21/4/2017, ông Võ Văn Mai chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

HiPT-bo-nhiem-ong-vo-van-mai-lam-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-hipt-nhiem-ky-2017-2022

Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo HiPT chúc mừng anh Võ Văn Mai trong cương vị mới.

Sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, danh sách thành viên Hội đồng Quản trị HiPT đã có sự thay đổi. Chi tiết xem tại đây.

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT – www.hipt.vn