HiPT chính thức trở thành đối tác Bạc của Infor

Kể từ ngày 01/6/2014 đến ngày 30/4/2015, HiPT chính thức trở thành đối tác Bạc của Infor.

Infor là công ty chuyên cung cấp các phần mềm Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý Tài sản, Quản lý Tài chính cho khắp các doanh nghiệp trên Thế giới của Singapore.

Trong năm tài chính FY14 vừa qua (từ 01/6/2013 đến 31/5/2014), HiPT là đối tác đăng ký của Infor (Register Partner). Đồng thời, hai bên đã hợp tác thành công trong 02 dự án: Cung cấp dịch vụ triển khai Infor Siteline (Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ) và Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động bảo trì bảo dưỡng cho cơ sở hạ tầng nhà trạm (Công ty Thông tin Di động).

3(2)