HiPT – Con đường dẫn tới thành công

Báo Công thương, Số ra thứ Năm, ngày 25/6/2009, vừa có bài giới thiệu về con đường phát triển của Tập đoàn HiPT sau 15 năm xây dựng và trưởng thành.

Báo Công thương, số ra thứ Năm, ngày 25/6/2009, vừa có bài giới thiệu về con đường phát triển của Tập đoàn HiPT sau 15 năm. Phóng viên Đoàn Kim đã khẳng định tầm vóc cũng như sự thành công của HiPT trong những năm qua. Bài báo nói: “Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, HiPT đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực CNTT. Với phương châm hoạt động “Công nghệ tiên tiến – Giải pháp phù hợp” Tập đoàn đã, đang và sẽ tăng cường đầu tư trang thiết bị triển khai các giải pháp công nghệ mới, đồng thời tích cực hợp tác với đối tác là những hãng CNTT hàng đầu thế giới”.