HiPT đánh giá giám sát chứng chỉ ISO 9001:2015

Ngày 10/2 vừa qua, HiPT đã tham gia đánh giá giám sát tiêu chuẩn ISO 9001:2015  lần thứ nhất năm 2017.

Với việc nâng cấp từ phiên bản ISO 9001:2000 lên phiên bản ISO 9001:2015 vào năm 2016, ngày 10/2/2017, HiPT vừa thực hiện xong lần đánh giá giám sát thứ nhất của chu kỳ cùng với chuyên gia đánh giá trưởng của TUV Note (đơn vị chứng nhận chứng chỉ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ).

 

iso-web

HiPT tham gia đánh giá tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Nội dung của đánh giá là kiểm tra việc vận hành kinh doanh, hoạt động kỹ thuật của công ty có đáp ứng theo đúng chuẩn của phiên bản ISO mà doanh nghiệp đang áp dụng hay không.

iso-web-2

HiPT vừa thực hiện xong lần đánh giá giám sát thứ nhất của chu kỳ cùng với chuyên gia đánh giá trưởng của TUV Note.

Lần tham gia đánh nhất của chu kỳ, HiPT có sự tham gia của các phòng ban: Trung tâm Tư vấn hệ thống CNTT, Trung tâm Kỹ thuật, Trung tâm Bảo hành, nhóm Quan hệ công chúng, Ban kiểm soát nội bộ, TTKD 5 và các dự án phần mềm. Phạm vi đánh giá bao gồm : Phát triển phần mềm, hoạt động kinh doanh trong mảng thiết bị CNTT và cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống CNTT.

Theo các chuyên gia và lãnh đạo HiPT, việc đánh giá giám sát là rất quan trọng bởi qua đó sẽ biết được, các hoạt động  của doanh nghiệp có đáp ứng được theo đúng tiêu chuẩn ISO  hay không. Kết quả sau đợt đánh giá, HiPT đã đáp ứng được theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mà công ty đang vận hành.

BB

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT – hipt.vn