HiPT liên tiếp trúng thầu lớn trên 10 tỷ đồng

Ngày 3/8/2009, Tập đoàn HiPT trúng gói thầu “Cung cấp thiết bị phần cứng phục vụ triển khai phần mềm nghiệp vụ chứng khoán” thuộc dự án Đầu tư hệ thống các phần mềm quản lý nghiệp vụ tại Công ty Chứng khoán VFC. Gói thầu trị giá trên 10 tỷ đồng do Công ty HiST thực hiện.

Liên danh HiPT – Thiên Việt trúng thầu trên 16 tỷ đồng

Ngày 23/7/2009, Liên danh HiPT – Thiên Việt trúng gói thầu “Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống”, thuộc dự án Hệ thống chuyển mạch (switch) mạng tin học các tầng cho Trung tâm điều hành thông tin di dộng MobiFone tại Yên Hoà – Hà Nội. Gói thầu trị giá 6.895.220.000 đồng.

Ngày 29/7/2009, Liên danh HiPT – Thiên Việt tiếp tục trúng gói thầu “Thi công xây dựng hệ thống cáp thông tin điện nhẹ viễn thông” cho tòa nhà trung tâm điều hành thông tin di động Mobiphone tại Yên Hòa-Hà nội. Gói thầu trị giá 9.321.127.079 đồng.

Hai gói thầu liên danh này đều do Công ty HiSC tổ chức thực hiện.