HiPT liên tiếp trúng thầu trong tháng 2/2012

HiPT liên tiếp trúng các gói thầu lớn trong tháng 2/2012.

Ngày 04/02/2012, HiPT trúng gói thầu “Bảo trì 05 năm Phần cứng tại Trung tâm xử lý khu vực” cho Cục công nghệ tin học ngân hàng thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Thời gian hoàn thiện gói thầu là 05 năm. Gói thầu trị giá hơn 45 tỷ đồng.

Ngày 10/02/2012, HiPT trúng gói thầu “Đầu tư hạ tầng ảo hóa phục vụ cho Tổng công ty hàng không Việt Nam”. Gói thầu trị giá hơn 10 tỷ đồng sẽ được triển khai trong vòng 90 ngày.

Những gói thầu của HiPT trong năm 2012 lần lượt được ghi nhận, hứa hẹn một năm nhiều khởi sắc.