HiPT liên tiếp trúng thầu trong tháng cuối cùng của năm 2012

Những ngày làm việc cuối cùng của năm 2012, HiPT tới tấp đón nhận tin vui trúng thầu.

Ngày 26/12/2012, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế – Xã hội Quốc gia thông báo kết quả đấu thầu gói: “Mua sắm thiết bị, mua bản quyền phần mềm hệ thống, phần mềm thương mại thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin phân tích và dự báo kinh tế – xã hội”. HiPT đã trúng gói thầu này với giá chào thầu gần 9 tỷ đồng.

Ngày 25/12/2012, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt HiPT thông báo HiPT đã trúng gói thầu “Trang bị thiết bị phần cứng phục vụ việc phát triển mở rộng phần mềm Bvcare của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt”. Gói thầu trị giá gần 4,7 tỷ đồng.

Ngày 24/12/2012, HiPT nhận được thông báo trúng thầu từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Theo đó, HiPT đã trúng gói thầu “Xây dựng Trung tâm dữ liệu” cho SHB với giá trị hơn 12 tỷ đồng.

Trước đó, giữa tháng 12/2012, HiPT đã trúng gói thầu “Đầu tư thiết bị công nghệ thông tin cho mạng giáo dục” của Cục Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gói thầu trị giá gần 6,8 tỷ đồng.

Tổng giá trị các gói thầu trong tháng 12/2012 mà HiPT chào thầu thành công lên tới hơn 30 tỷ đồng.