HiPT tài trợ độc quyền giải “Golf Champion – VNISA”

Giải “Golf champion – VNISA” được Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA) tổ chức vào tháng 11/2008, dành cho các thành viên của hiệp hội cũng như giới chơi golf thuộc thành phố Hà Nội. Giải thưởng do tập đoàn HiPT tài trợ độc quyền.

Tập đoàn HiPT nhận tài trợ độc quyền cho giải golf, bao gồm toàn bộ kinh phí tổ chức, trao giải cũng như xây dựng và tổ chức thực hiện toàn bộ chương trình giải golf này.

Giải gofl sẽ được công bố với giới báo chí, truyền thông trong cuộc họp báo về sự kiện “Ngày An toàn thông tin” được tổ chức vào trung tuần tháng 9/2008.

Theo thông tin từ Ban Quan hệ Công chúng (QHCC), bộ nhận diện thương hiệu của HiPT được nghiệm thu vào ngày 26/9. Đợt tổ chức giải golf cũng là dịp để HiPT đưa slogan và logo HiPT mới ra mắt công chúng.

Ban lãnh đạo Tập đoàn trực tiếp chỉ đạo Ban QHCC, Ban Trợ lý Tổng hợp (TLTH) phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin trong việc lên phương án, tổ chức thực hiện chương trình.