HiPT tiếp tục có mặt trong Vietnam Report 500 (2010)

Ngày 25/11/2010, Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (VietNam Report) và báo VietNamNet vừa chính thức côngs bố  bảng xếp hạng VNR500 – TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2010. HiPT tiếp tục có mặt trong bảng xếp hạng này, tại vị trí 356. Ở các năm 2008, 2009, vị trí của HiPT trong VNR500 lần lượt là 428 và 403.

Bảng xếp hạng VNR500 là kết quả nghiên cứu từ VietNam Report, được sự cố vấn của nhóm chuyên gia trong và ngoài nước, đứng đầu là GS. John Quelch, Phó Hiệu trưởng Harvard Business School. Trong năm 2010, có gần 2.500 hồ sơ, tài liệu cũng như các báo cáo tài chính được doanh nghiệp được chủ động gửi về cho Ban tổ chức dùng làm tài liệu tham khảo khi xếp hạng.

VNR500 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, độc lập và tuân theo chuẩn mực quốc tế (dựa trên mô hình Fortune 500). Doanh nghiệp không phải nộp bất cứ khoản phí nào để được lọt vào bảng xếp hạng, cũng như không thể tác động nhằm thay đổi kết quả xếp hạng. Các doanh nghiệp lọt vào Bảng xếp hạng chỉ được biết thứ hạng của mình sau khi Ban tổ chức công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

VNR top 500 - 2010

Tập đoàn HiPT đứng thứ 356 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. (Nguồn http://vnr500.com.vn/)

Năm 2010, Bảng xếp hạng VNR500 được xây dựng dựa trên cở sở dữ liệu của VietNam Report (VNR Biz Database) và kết quả nghiên cứu số liệu điều tra mới nhất về các doanh nghiệp trên toàn quốc. Số liệu điều tra được cập nhật đến hết ngày 31/12/2009. Thứ hạng doanh nghiệp sẽ được sắp xếp dựa trên tiêu chí doanh thu.

Bên cạnh Bảng xếp hạng TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (không phân biệt nhà nước, nước ngoài, tư nhân), VietNam Report cũng công bố Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tiêu chí lựa chọn các doanh nghiệp tư nhân được VietNam Report sử dụng là các doanh nghiệp có vốn sở hữu tư nhân lớn hơn hoặc bằng 51%.

Để được xếp hạng trong Bảng xếp hạng doanh nghiệp mọi thành phần, doanh thu tối thiểu của doanh nghiệp phải trên 1.200 tỷ đồng và vào Bảng xếp hạng doanh nghiệp tư nhân, doanh thu tối thiểu của doanh nghiệp phải đạt trên 500 tỷ đồng.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, các doanh nghiệp trực thuộc khu vực kinh tế Nhà nước, bao gồm các tập đoàn, các tổng công ty và các công ty có vốn Nhà nước chi phối tiếp tục chiếm tỷ lệ cao trong Bảng xếp hạng VNR500 năm 2010 với tỷ lệ 46%.

Các doanh nghiệp khối tư nhân và FDI chiếm tỷ lệ lần lượt là 31,2% và 23,8%. Điểm đáng lưu ý ở đây là khối tư nhân đang dần khẳng định được vị thế của mình trong nền kinh tế khi tỷ lệ doanh nghiệp khối tư nhân có mặt trong Bảng xếp hạng lần lượt tăng đều qua các năm (24% năm 2008, 30% năm 2009 và 31,2% năm 2010).

Về cơ cấu ngành nghề, Bảng xếp hạng VNR500 năm 2010 tiếp tục cho thấy một số ngành trọng điểm vẫn duy trì được vị thế ưu thế của mình, như các ngành Ngân hàng – Tài chính, Vàng bạc đá quý, Viễn thông, Điện, Dầu khí.

Về hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế, các doanh nghiệp khu vực FDI trong Bảng xếp hạng năm 2010 vẫn cho thấy hiệu quả kinh doanh tốt nhất với tỷ lệ lợi nhuận trên vốn (ROA) khoảng 13%, cao hơn gấp đôi so với khu vực Nhà nước (5,2%) và lớn hơn rất nhiều so với khu vực tư nhân (chỉ có 2,5%).

Điều này cho thấy một thực trạng không vui là hiệu quả kinh doanh và đầu tư của khối doanh nghiệp trong nước, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, liên tục ở mức thấp trong các năm qua.

Bảng xếp hạng cũng cho thấy có những biến động nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam nói chung, và khu vực doanh nghiệp lớn nói riêng khi có khoảng 20% doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng.

VietNam Report hy vọng trong thời gian tới, ngành xếp hạng Việt Nam sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ nhằm theo kịp xu thế phát triển của thời đại. Trong đó yếu tố quyết định không thể thiếu đó chính là sự ủng hộ từ cộng đồng các doanh nghiệp, từ cơ quan quản lý nhà nước và từ công chúng trong việc quản lý, giám sát, công khai minh bạch trong hoạt động xếp hạng.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Vietnam Report tổ chức hoạt động công bố thường niên nhằm ghi danh những đóng góp của doanh nghiệp lớn Việt Nam trong nền kinh tế.