HiPT trúng thầu 250 tỷ đồng

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa công bố kết quả đấu thầu của gói thầu: “Cung cấp và triển khai hệ thống quản lý dân cư thành phố Hải Phòng”. Gói thầu thuộc dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary.

Theo đó, liên danh HiPT – Point System House Ltd. – AAM là đơn vị trúng gói thầu với trị giá 250 tỷ đồng.

Đây là gói thầu có giá trị kỷ lục trong lịch sử 18 năm phát triển của HiPT, vượt xa mốc 150 tỷ đồng được thiết lập năm 2009 với khách hàng MHB. Đầu tháng 10/2012, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.