HiPT trúng thầu 60 tỷ

Ngày 03/6/2015, HiPT nhận được công văn thông báo trúng thầu từ Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

Ngày 03/6/2015, HiPT nhận được công văn thông báo trúng thầu từ Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính. Theo công văn số 2165/TCT-CNTT về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9 “Thay thế hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng Quản lý thuế tập trung và dịch vụ thuế điện tử”, Tổng cục Thuế thông báo đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện. Gói thầu này có giá trị 60.170.000.000 VNĐ và được thực hiện trong 110 ngày.

Untitled-1(1)

 

Xin chúc mừng thành công của Trung tâm Kinh doanh số 1 và các cá nhân, bộ phận hỗ trợ liên quan. Chúc đội dự án triển khai thành công, đảm bảo tiến độ và chất lượng.