HiPT trúng thầu hơn 170 tỷ đồng

Tháng 5: Trúng thầu hơn 49 tỷ đồng

Gói thầu “Triển khai hệ thống mạng và máy chủ” cho Trung tâm Dữ liệu của PVI (Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam) với giá trị gần 23 tỷ đồng.

Hai gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa chính xác và hệ thống UPS” và “Trang bị dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn cho phần mềm Oracle năm 2013” cho Tập đoàn Bảo Việt với tổng giá trị là hơn 17 tỷ đồng.

Gói thầu “Xây dựng phần mềm nội bộ; Đào tạo cán bộ phát triển phần mềm và cán bộ quản trị; Xây dựng mô hình và phần mềm phân tích dự báo do chuyên gia nước ngoài thực hiện” cho Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế – Xã hội Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư với giá trị hơn 9 tỷ đồng.

Tháng 6: Trúng thầu hơn 67 tỷ đồng

Gói thầu “Cung cấp hệ thống máy chủ Balade X IBM” cho ngân hàng VPBank với giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Gói thầu “Cung cấp license Oracle” cho Hyundai IT Corp với giá trị gần 60 tỷ đồng.

Gói thầu “Cung cấp thiết bị và phần mềm nâng cấp hệ thống máy chủ” thuộc dự án “Nâng cấp hệ thống an toàn thông tin mạng Thông tấn xã Việt Nam” cho Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn với giá trị hơn 4,7 tỷ đồng.

Tháng 7: Trúng thầu hơn 56 tỷ đồng

Gói thầu “Cung cấp Giấy chứng nhận sử dụng phần mềm VMWare” cho ngân hàng VPBank với giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Gói thầu “Hệ thống máy chủ hiệu năng cao phục vụ thông tin báo cáo” cho VBARD (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) với giá trị hơn 55 tỷ đồng.