Liên danh HiPT – Thiên Việt trúng thầu trên 16 tỷ đồng

Tháng 7/2009, Liên danh HiPT- Thiên Việt liên tiếp trúng hai gói thầu lớn về “Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống” và gói thầu “Thi công xây dựng hệ thống cáp thông tin điện nhẹ viễn thông”. Trị giá 2 gói thầu lên tới trên 16 tỷ đồng.

Ngày 23/7/2009, Liên danh HiPT – Thiên Việt trúng gói thầu “Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống”, thuộc dự án Hệ thống chuyển mạch (switch) mạng tin học các tầng cho Trung tâm điều hành thông tin di dộng MobiFone tại Yên Hoà – Hà Nội. Gói thầu trị giá gần 7 tỷ đồng.

Ngày 29/7/2009, Liên danh HiPT – Thiên Việt tiếp tục trúng gói thầu “Thi công xây dựng hệ thống cáp thông tin điện nhẹ viễn thông” cho tòa nhà trung tâm điều hành thông tin di động Mobiphone tại Yên Hòa-Hà nội. Gói thầu trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Hai gói thầu liên danh này đều do Công ty HiSC tổ chức thực hiện.